Εκσυγχρονισμός του συστήματος GPS

Εκσυγχρονισμός Συστήματος GPS

Εδώ και πολλά χρόνια, το δορυφορικό σύστημα GPS έχει θεωρηθεί σαν το μέλλον για τον εντοπισμό για σχεδόν όλες τις εφαρμογές. Το 1999, σαν απόρροια όλων των πλεονεκτημάτων που έχει ένας χρήστης του συστήματος, αποφασίστηκε να αναπτυχθεί και να επεκταθεί ποικιλοτρόπως.

Η βασικότερη παράμετρος κατά την οποία το σύστημα αναβαθμίζεται είναι οι συχνότητες των δορυφόρων του σχηματισμού. Τα σήματα που θα εκπέμπονται θα προστεθούν στην βασική συχνότητα των 1575.42 MHz (L1). Αυτό θα γίνεται σταδιακά μεχρι και το 2015, όπως εκτιμάται, με την εκτόξευση σειρών δορυφόρων που θα εκπέμπουν σ’αυτές τις συχνότητες.

Η αρχική προσθήκη στα πλαίσια εκσυγχρονισμού θα είναι ο κώδικας L2C ο οποίος θα προστεθεί στην υπάρχουσα φέρουσα συχνότητα L2 των 1227.60 MHz. Ο πρώτος δορυφόρος BlockIIR-M που υποστηρίζει την τεχνολογία και εκπέμπει τον κώδικα αυτό, εκτοξεύθηκε στις 27/9/2005. Ακολούθησαν άλλοι δύο της ίδιας σειράς το 2006 και έχει προγραμματιστεί η εκτόξευση των υπόλοιπων δορυφόρων της σειράς.

Επόμενο βήμα στην αναβάθμιση θα είναι η νέα συχνότητα L5 που θα εκπέμπεται αρχικά από τη σειρά Block IIF και στη συνέχεια από τη σειρά Block III που αναμένεται να εκτοξευθεί το 2012.

Συνολικά, η ολοκλήρωση του προγράμματος υπολογίζεται το 2015 οπότε και θα έχουμε και την πλήρη επιχειρησιακή δραστηριότητα με τις νέες συχνότητες (L1-C/Α, L2C, και L5) αυξάνοντας έτσι την ακρίβεια εντοπισμού, όπως θα γίνεται αντιληπτό και από τον δείκτη SNR καθώς το σήμα της L5 θα είναι πιο ισχυρό (μικρότερη εξασθένηση τη στιγμή λήψης από το δέκτη), αλλά και εξαιτίας της αποτελεσματικότερης εξάλειψης σφαλμάτων (κυρίως της ιονοσφαιρικής διάθλασης) και από τον κώδικα C της L2.