Το σύστημα GALILEO

Σύστημα GALILEO

Το σημαντικότερο γεγονός στον τομέα των συστημάτων προσδιορισμού θέσης αποτελεί η προσπάθεια της Ευρώπης να προχωρήσει στη δημιουργία ενός νέου παγκόσμιου συστήματος προσδιορισμού θέσης, του GALILEO. Το νέο σύστημα θα έχει πολιτικό χαρακτήρα και θα καλύπτει με μεγάλη ακρίβεια σχεδόν το 99% της γήινης επιφάνειας.

Ο δορυφόρος GIOVE-A, ο πρώτος του συστήματος GALILEO συμπλήρωσε ήδη ένα χρόνο σε τροχιά. Ο πιλοτικός αυτός δορυφόρος θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικός για το πρόγραμμα καθώς δοκιμάζονται οι εκπεμπόμενες συχνότητες αλλά και γενικότερα οι νέες τεχνολογίες του συστήματος (παρακολούθηση δορυφόρων, παράμετροι τροχιών κ.α.). Αναμένονται, βέβαια, εξελίξεις με τις εκτοξεύσεις νέων δορυφόρων αρχής γενομένης από τον GIOVE-Β, με τα αμέσως επόμενα χρόνια να είναι καθοριστικά για την εξέλιξη του συστήματος. Προς το παρόν, το σύστημα EGNOS (σύστημα SBAS -Satellite Based Augmentation System-) με τρεις γεωστατικούς δορυφόρους βελτιώνει το στίγμα στην περιοχη της Ευρώπης με συμπληρωματικες διορθώσεις (αντίστοιχα το σύστημα WAAS στην Αμερική).