Ενοικίαση Εξοπλισμού

Ενοικίαση Τοπογραφικού Εξοπλισμού

Στην εταιρία μας λειτουργεί τμήμα ενοικιάσεων τοπογραφικού εξοπλισμού. Μπορείτε να νοικιάσετε Γεωδαιτικούς Σταθμούς (Total Station), Δέκτες GNSS (GPS) και Laser Scanners σύγχρονης τεχνολογίας σε εξαιρετικά συμφέρουσες τιμές, για να ελαχιστοποιήσετε έτσι το κόστος των εργασιών πεδίου.

Εκπαίδευση και Υποστήριξη

Με την ενοικίαση του εξοπλισμού προσφέρεται πλήρης εκπαίδευση στην έδρα της εταιρείας μας, ενώ περιλαμβάνονται γρήγοροι οδηγοί λειτουργίας, καθώς και συνεχής τεχνική υποστήριξη.

Τιμές

Για περιπτώσεις ενοικίασης περισσότερων ημερών ή συνδυασμού οργάνων, διαμορφώνονται ειδικές τιμές.

Οι τιμές αναφέρονται στην ενοικίαση τοπογραφικού εξοπλισμού και των παρελκομένων.

Οι τιμές είναι ημερήσιες και δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Στις τιμές ενοικίασης δεν συμπεριλαμβάνονται έξοδα αποστολής.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για διαθεσιμότητα των προσφερόμενων οργάνων επικοινωνήστε μαζί μας.

Όργανο Περιγραφή Τιμή
Γεωδαιτικός σταθμός RUIDE RQS 6cc/2″ 50€/ημέρα
Γεωδαιτικός σταθμός RUIDE RIS 6cc/2″ με αυτόματη μέτρηση ύψους οργάνου 50€/ημέρα
Γεωδαιτικός σταθμός RUIDE RCS 6cc/2″ 50€/ημέρα
Γεωδαιτικός σταθμός RUIDE RNS 6cc/2″ με οθόνη αφής σε περιβάλλον Android 60€/ημέρα
Δέκτης Alpha Surveying – Alpha 4i Rover GNSS 60€/ημέρα
Δέκτης RUIDE ROVA1 Rover GNSS 80€/ημέρα
Δέκτης JAVAD TRIUMPH- 3NR Rover GNSS 90€/ημέρα
2D Laser Scanner με 360° camera iGUIDE PLANIX PRO από 30€
3D Laser Scanner FJD TRION P1 250€/ημέρα
3D Laser Scanner FJD TRION S1 PRO 350€/ημέρα
3D Laser Scanner GeoSLAM ZEB Horizon 450€/ημέρα
3D Hybrid Laser Scanner FARO ORBIS 600€/ημέρα
3D Laser Scanner Z+F IMAGER 5016 700€/ημέρα