Ενοικιάσεις

Στην εταιρία μας λειτουργεί τμήμα ενοικιάσεων τοπογραφικού εξοπλισμού. Μπορείτε να νοικιάσετε γεωδαιτικούς σταθμούς και GPS σύγχρονης τεχνολογίας σε εξαιρετικά συμφέρουσες τιμές και να ελαχιστοποιήσετε έτσι το κόστος των εργασιών πεδίου.

Εκπαίδευση και Υποστήριξη

Προσφέρεται πλήρης εκπαίδευση στην έδρα της εταιρείας μας κατά την παράδοση του εξοπλισμού, γρήγοροι οδηγοί λειτουργίας καθώς και συνεχής τεχνική υποστήριξη για κάθε είδους ζητήματα που ενδέχεται να προκύψουν κατά την εργασία στο πεδίο.

Τιμές

Οι τιμές είναι ημερήσιες και δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Για περιπτώσεις ενοικίασης περισσότερων ημερών ή συνδυασμού οργάνων, διαμορφώνονται ειδικές τιμές.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για διαθεσιμότητα των προσφερόμενων οργάνων επικοινωνήστε μαζί μας.

Όργανο Περιγραφή Τιμή
Γεωδαιτικός σταθμός PENTAX R-1505 15cc με 500m εμβέλεια μέτρησης χωρίς πρίσμα 50€/ημέρα
Δέκτης RUIDE R90 Rover GNSS L1+L2 100€/ημέρα
Δέκτης RUIDE R93i Rover GNSS L1+L2 100€/ημέρα
Laser Scanner GeoSLAM Horizon 500€/ημέρα
Laser Scanner Z+F IMAGER 5016 800€/ημέρα