Ενοικιάσεις

Στην εταιρία μας λειτουργεί τμήμα ενοικιάσεων τοπογραφικού εξοπλισμού. Μπορείτε να νοικιάσετε γεωδαιτικούς σταθμούς και GPS σύγχρονης τεχνολογίας σε εξαιρετικά συμφέρουσες τιμές και να ελαχιστοποιήσετε έτσι το κόστος των εργασιών πεδίου.

Εκπαίδευση και Υποστήριξη

Προσφέρεται πλήρης εκπαίδευση στην έδρα της εταιρείας μας κατά την παράδοση του εξοπλισμού, γρήγοροι οδηγοί λειτουργίας καθώς και συνεχής τεχνική υποστήριξη για κάθε είδους ζητήματα που ενδέχεται να προκύψουν κατά την εργασία στο πεδίο.

Τιμές

Οι τιμές είναι ημερήσιες και δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Για περιπτώσεις ενοικίασης περισσότερων ημερών ή συνδυασμού οργάνων, διαμορφώνονται ειδικές τιμές.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για διαθεσιμότητα των προσφερόμενων οργάνων επικοινωνήστε μαζί μας.

Όργανο Περιγραφή Τιμή
ots680 Γεωδαιτικός σταθμός FOIF OTS685 15cc με 300m εμβέλεια μέτρησης χωρίς πρίσμα 50€/ημέρα
nr2_0 Δέκτης Altus NR2 Rover GNSS L1+L2 100€/ημέρα
Δέκτης FOIF Altus A30 Rover GNSS L1+L2 100€/ημέρα
TRIUMPH-1 Δέκτης Javad Triumph-1 Rover GNSS L1+L2 100€/ημέρα
TRIUMPH-1 Σύστημα δεκτών Javad Triumph-1 (Base+Rover) GNSS L1+L2 150€/ημέρα