Ακόντιο 2.5m

Στειλεός τηλεσκοπικός με βίδα, ύψος 1.40-2.50m, βάρος 1.23kgr, θήκη μεταφοράς.

SKU: 206-SP25TL-5/8 Categories: ,

Τιμή: 175 € + ΦΠΑ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ