Ακόντιο 3.6m

Στειλεός τηλεσκοπικός με βίδα, ύψος 1.50-3.60m, βάρος 1.97kgr, θήκη μεταφοράς.

SKU: 206-SP36TL-5/8 Categories: ,

Τιμή: 150 € + ΦΠΑ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ