Ακόντιο 4.6m

Στειλεός τηλεσκοπικός με βίδα, μέγιστο ύψος 4.60m, βάρος 2.14kgr, θήκη μεταφοράς.

SKU: 206-SP50TL-5/8 Categories: ,

Τιμή: 230 € + ΦΠΑ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ