Σειριακό καλώδιο σύνδεσης γεωδαιτικού σταθμού Sokkia με υπολογιστή.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ