Γεωδαιτικός σταθμός

Η σειρά R-200 αποτελεί τη βασική σειρά της PENTAX. Η σειρά περιλαμβάνει δύο μοντέλα: το R-202P (μέτρηση μόνο με πρίσμα) και το R-202NSΗ (μέτρηση χωρίς πρίσμα έως 300m). Η μεταφορά των δεδομένων γίνεται με σειριακή θύρα RS-232C, θύρα USB, κάρτα SD και ασύρματα μέσω Bluetooth (R-202NS) . Τα όργανα της σειράς R-200 είναι εντελώς αδιάβροχα και ανθεκτικά σε σκόνη (IP56), ενώ παράλληλα αντέχουν σε θερμοκρασίες από -20ο C έως +50ο C. Το ολοκληρωμένο ενσωματωμένο λογισμικό PowerTopoLite προσφέρει λύση για κάθε τοπογραφική εφαρμογή.

 • Γωνιακή ακρίβεια 6cc
 • Ελληνικό μενού
 • Σύστημα διπλού αντισταθμιστή.
 • Ψηφιακή αεροστάθμη για μεγαλύτερη ακρίβεια στην οριζοντίωση.
 • Μέτρηση με ένα πρίσμα έως 3.000m με ακρίβεια ±2mm+2ppm (±3mm+2ppm για αποστάσεις <10m).
 • Μέτρηση χωρίς πρίσμα έως 300m με ακρίβεια ±3mm+2ppm (±7mm+10ppm για αποστάσεις >200m).
 • Εντελώς αδιάβροχα και ανθεκτικά στη σκόνη (IP56).
 • Laser Pointer για εύκολη σκόπευση.
 • Αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο 22 πλήκτρων.
 • Μπαταρία Li-Ion με διάρκεια 10 ωρών για το R-202NS και μπαταρία Ni-MH με διάρκεια 7 ωρών για το R-202P.
 • Εσωτερική μνήμη 20.000 σημείων.
 • Χάραξη ευθείας
 • Χάραξη τόξου
 • Πολλαπλή οπισθοτομία
 • Υπολογισμός εμβαδού και όγκων
 • Υπολογισμός απόστασης δύο σημείων
 • Υπολογισμός κύκλου
 • Τομή ευθείας-τόξου, ευθείας-ευθείας, τόξου-τόξου
 • Προβολή σημείου επί ευθείας
 • Επίλυση όδευσης
 • Μέτρηση σε κεκλιμένο επίπεδο (VPM)
 • Εύρεση υψομέτρου απρόσιτου σημείου (REM)
 • Εκτέλεση έκκεντρων σκοπεύσεων (Offset)
 • Εισαγωγή συντελεστή κλίμακας για αναγωγή των αποστάσεων στο ΕΓΣΑ ’87 καθώς και ρύθμιση ατμοσφαιρικής διόρθωσης
 • Υπολογισμός και εκτέλεση χάραξης
 • Υπολογισμός γωνίας διεύθυνσης
 • Αποτύπωση με δυνατότητα αποθήκευσης των πρωτογενών στοιχείων (γωνίες και απόσταση) καθώς και απ’ ευθείας των συντεταγμένων

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ