Λογισμικό εφαρμογών laser scanning

Κατηγορία:

Το PointCab είναι ένα πρωτοποριακό λογισμικό επεξεργασίας νεφών σημείων (point cloud) με αυτοματοποιημένες ρουτίνες δημιουργίας κατόψεων, όψεων, τομών και διατομών. Τα αποτελέσματα εξάγονται εύκολα και γρήγορα σε μορφή jpg και dxf/dwg, ενώ παράλληλα μπορούν να χρησιμοποιηθούν δεδομένα από όλα τα laser scanner της αγοράς.

Αυτοματοποιημένες λειτουργίες
Η κάτοψη και οι τομές δημιουργούνται αυτόματα κατά το φόρτωμα του αρχείου. Η δημιουργία επιπλέον τομών/όψεων κλπ είναι εξαιρετικά απλή και γρήγορη. Επιπλέον λειτουργίες: vectorization, mesh, όγκοι κλπ.

Εξαιρετικά Γρήγορο
Κανένα άλλο λογισμικό point cloud δεν παράγει αποτελέσματα τόσο γρήγορα, όσο το PointCab! Ακόμα και σε υπολογιστές με χαμηλές τεχνικές προδιαγραφές.

Ελάχιστα μεγέθη αρχείων
Ριζοσπαστική μείωση του όγκου των δεδομένων, χωρίς παράλληλη μείωση της ακρίβειας!

PointCab Suite PointCab 3DPro
Document
Merger
Virtual Panorama
Web Export
2D functions
Layout & Section
Photo match
Sketch
Vectorizer
Profiler
3D functions
3D-Points
Volume
Delta
Unfold
Mesh
Point Cloud Export
Register and align
Registration