Λογισμικό πεδίου Android

Κατηγορία:

Το SurvΧ είναι ένα ολοκληρωμένο App, για συσκευές Android , συλλογής στοιχείων για χρήση με RTK GPS, που συνδυάζει την πλήρη σειρά λειτουργιών με την ευκολία στη χρήση και την κορυφαία γραφική απεικόνιση των μετρηθέντων σημείων και λεπτομερειών. Η συλλογή των στοιχείων γίνεται από την οθόνη της γραφικής απεικόνισης και έτσι υπάρχει άμεση εποπτεία των μετρηθέντων σημείων. Είναι συμβατό με οποιαδήποτε συσκευή Android (smartphone, tablet).

  • Ευκολία στη χρήση, χάρις στη βασισμένη σε TABS δομή του μενού.
  • Πλούσια γραφικά με υποστήριξη χαρτών Google και με ταυτόχρονη συλλογή στοιχείων από τη οθόνη γραφικής απεικόνισης.
  • Διαχείριση πολλών συστημάτων αναφοράς και προβολών και δημιουργία νέων.
  • Δυνατότητα μετασχηματισμού σε τοπικό σύστημα.
  • Πλήρης σειρά λειτουργιών για αποτύπωση και χάραξη.
  • Πλήρης σειρά εφαρμογών COGO (Inverse, Τομές, Εμβαδόν, Προβολή σημείου κ.α.).
  • Χάραξη γραμμής και παράλληλης σε αυτήν.
  • Πλήρες πρόγραμμα τρισδιάστατης οδοποιίας με δυνατότητα εισαγωγής δεδομένων από αρχεία DXF.
  • Υποστήριξη πολλαπλών format και ιδιαίτερα των DXF, ASCII και KML.