Ακρίβεια 1/3ο.
Βάρος 115g.

Τιμή: 130 € + ΦΠΑ

Παραγγελία