Ακόντια

Carbon Pole 2.4m

Στειλεός τηλεσκοπικός ανθρακονημάτων για GPS, μέγιστο ύψος 2.4m, βάρος 1kgr, θήκη μεταφοράς.

Carbon Pole 2m

Στειλεός ανθρακονημάτων για GPS, ύψος 2m, βάρος 800gr, θήκη μεταφοράς.

Triumph Carbon Pole

Στειλεός ανθρακονημάτων για το δέκτη Triumph-1, ύψος 1.818m.

Ακόντιο 4.6m

Στειλεός τηλεσκοπικός με βίδα, μέγιστο ύψος 4.60m, βάρος 2.14kgr, θήκη μεταφοράς.

Ακόντιο 3.6m

Στειλεός τηλεσκοπικός με βίδα, ύψος 1.50-3.60m, βάρος 1.97kgr, θήκη μεταφοράς.

Ακόντιο 2.5m

Στειλεός τηλεσκοπικός με βίδα, ύψος 1.40-2.50m, βάρος 1.23kgr, θήκη μεταφοράς.