Μετρητικοί τροχοί

Οδηγός σιδηροτροχιάς

Οδηγός μέτρησης σιδηροτροχιάς για τον Super μετρητικό τροχό.Ιδανικός για τη μέτρηση ραγών σιδηροδρόμου.

Θήκη μεταφοράς

Θήκη μεταφοράς για τον Super μετρητικό τροχό.

Super μετρητικός τροχός

Μετρητικός τροχός περιμέτρου 1 m

Ελαφρύς μετρητικός τροχός “Professional”

Μετρητικός τροχός περιμέτρου 1 m με πλήκτρο μηδενισμού στη λαβή.

Ελαφρύς μετρητικός τροχός

Μετρητικός τροχός περιμέτρου 1 m

Μίνι μετρητικός τροχός

Μετρητικός τροχός περιμέτρου 0.5 m