Μπαταρίες - Φορτιστές

CDC11E

Φορτιστής για μπαταρίες τύπου BDC18A.

CDC68

Φορτιστής για μπαταρίες τύπου BDC46A.

BDC46

Μπαταρίες Li-Ion για γεωδαιτικούς σταθμούς των σειρών SET30RK, SET30R, SET10K, SET10 κ.α.

BDC18

Μπαταρίες Ni-Cd για γεωδαιτικούς σταθμούς των σειρών NET2, SET2, SET3, SET4 κ.α.