Πρίσματα - Στόχοι

Μίνι πρίσμα

Mini πρίσμα με υποδοχή 5/8 με θήκη μεταφοράς.

Μίνι πρίσμα

Mini πρίσμα με ειδικό στειλεό (4 κομμάτια από 30cm) με θήκη μεταφοράς.

Μίνι πρίσμα

Mini πρίσμα με ειδικό στειλεό (3 κομμάτια από 60cm) με θήκη μεταφοράς.

Πρίσμα monitoring

Ειδικό mini πρίσμα για monitoring.

Πρίσμα με τρικόχλιο

Πρίσμα με τρικόχλιο και adaptor και σκληρή θήκη μεταφοράς.

Πρίσμα

Πρίσμα με σκελετό αλουμινίου και θήκη.