Γεωδαιτικά GPS

ALPHA-GEO L2

GPS: L1C/A, L1C, L2C, L2P(Y),L5 BEIDOU: B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b GLONASS: L1,L2 GALILEO: E1, E5a,E5b,E6 SBAS: L1,L2,L3,L4,L5 QZSS: L1,L2,L5,L6

RUIDE ROVA1

Δορυφορικό σύστημα GPS L1\L2\L2C\L5, GLONASS L1\L2\L3, BEIDOU B1\B2, GALILEO E1\E5, SBAS

RUIDE QUASAR R93i

Δορυφορικό σύστημα GPS L1\L2\L5, GLONASS L1\L2, BEIDOU B1\B2, GALILEO E1\E5, SBAS

RUIDE METEOR S680N

Δορυφορικό σύστημα GPS L1\L2E\L2C\L5, GLONASS L1\L2, BEIDOU B1\B2, GALILEO E1\E5, SBAS

RUIDE PULSAR R6p

Δορυφορικό σύστημα GPS L1\L2\L2C\L5, GLONASS L1\L2\L3, BEIDOU B1\B2\B3, GALILEO E1\E5, SBAS

JAVAD TRIUMPH-1M

Δορυφορικό σύστημα GPS L1\L2\\L5, GLONASS L1\L2\L3, GALILEO E1\E5, BEIDOU B1\B2, SBAS

SEPTENTRIO Altus NR3

Δορυφορικό σύστημα GPS L1\L2\L5, GLONASS L1\L2\L3, GALILEO E1\E5, BEIDOU B1\B2, SBAS

JAVAD TRIUMPH-2

Δορυφορικό σύστημα GPS L1\L2\L2C, GLONASS L1\L2, SBAS

JAVAD TRIUMPH-LS

Δορυφορικό σύστημα GPS L1\L2\L2C\L5, GLONASS L1\L2, GALILEO E1\E5A, SBAS