Γεωδαιτικά GPS

SEPTENTRIO Altus APS3G

Δορυφορικό σύστημα GPS L1\L2\L5, GLONASS L1\L2\L3, GALILEO E1BC\E5a\E5b\AltBoc, BeiDou B1\B2, IRNSS L5, QZSS L1/L2/L5

SEPTENTRIO Altus NR2

Δορυφορικό σύστημα GPS L1\L2\L2C, GLONASS L1\L2, SBAS

JAVAD TRIUMPH-2

Δορυφορικό σύστημα GPS L1\L2\L2C, GLONASS L1\L2, SBAS

JAVAD TRIUMPH-1

Δορυφορικό σύστημα GPS L1\L2\L2C\L5, GLONASS L1\L2, GALILEO E1\E5A, SBAS

INTUICOM RTK Bridge-C

Συσκευή UHF/GSM

JAVAD TRIUMPH-LS

Δορυφορικό σύστημα GPS L1\L2\L2C\L5, GLONASS L1\L2, GALILEO E1\E5A, SBAS

FOIF A30

Δορυφορικό σύστημα GPS L1\L2\L2C\L5, GLONASS L1\L2, GALILEO E1\E5, SBAS