Γεωδαιτικά GPS

RUIDE ROVA2

GPS: L1C, L1C/A, L2C, L2P(Y), L5 GLONASS: G1, G2, G3 BDS: B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b GALILEO: E1, E5a, E5b, E6, AltBOC* SBAS: L1* IRNSS: L5* QZSS: L1, L2C, L5*

Alpha Surveying 4i

BeiDou: B1I, B2I, B3I, B1c, B2a,B2b GPS: L1C/A, L1C, L2C, L2P, L5 GLONASS: G1, G2,G3 Galileo: E1, E5a, E5b,E6 QZSS: L1C/A, L1C, L2C, L5 SBAS: L1 NAVIC: L5

JAVAD TRIUMPH-1M Plus

GPS: L1 C/A, L1C(P+D), P1, P2, L2C(L+M), L5(I+Q) GLONASS: L1 C/A, P1, P2, L2C, L3(I+Q) GALILEO: E1(B+C), CBOC(, E5A(I+Q), E5B(I+Q), AltBoc, E6(B+C) BeiDou: B1, B1C(P+D), TMBOC, B2B(I+Q), B2, B2A(I+Q), AltBoc, B3 QZSS: L1 C/A, L1C(P+D), L1S, L1Sb, L2C(L+M), L5(I+Q), L5S, L6 SBAS: L1, L5 IRNSS: L5

JAVAD TRIUMPH-3NR

GPS: L1 C/A, L1C(P+D), P1, P2, L2C(L+M), L5(I+Q) GLONASS: L1 C/A, P1, P2, L2C, L3(I+Q) GALILEO: E1(B+C), CBOC, E5A(I+Q), E5B(I+Q), AltBoc BeiDou: B1, B1C(P+D), TMBOC, B2B(I+Q), B2, B2A(I+Q), AltBoc QZSS: L1 C/A, L1C(P+D), L1S, L1Sb, L2C(L+M), L5(I+Q), L5S SBAS: L1, L5 IRNSS: L5

RUIDE ROVA1s

BeiDou: B1I, B2I, B3I, B1c, B2a GPS: L1C, L2W, L2Q GLONASS: G1C, G2P Galileo: EC1, E5a, E5b QZSS: L1C, L2S, L5Q

RUIDE RENO1

BeiDou: B1I, B2I, B3I, B1c, B2a GPS: L1C, L2W, L2Q GLONASS: G1C, G2P Galileo: EC1, E5a, E5b QZSS: L1C, L2S, L5Q

RUIDE ROVA1

Δορυφορικό σύστημα GPS L1\L2\L2C\L5, GLONASS L1\L2\L3, BEIDOU B1\B2, GALILEO E1\E5, SBAS

RUIDE QUASAR R93i

Δορυφορικό σύστημα GPS L1\L2\L5, GLONASS L1\L2, BEIDOU B1\B2, GALILEO E1\E5, SBAS

RUIDE METEOR S680N

Δορυφορικό σύστημα GPS L1\L2E\L2C\L5, GLONASS L1\L2, BEIDOU B1\B2, GALILEO E1\E5, SBAS

RUIDE PULSAR R6p

Δορυφορικό σύστημα GPS L1\L2\L2C\L5, GLONASS L1\L2\L3, BEIDOU B1\B2\B3, GALILEO E1\E5, SBAS

JAVAD TRIUMPH-1M

Δορυφορικό σύστημα GPS L1\L2\\L5, GLONASS L1\L2\L3, GALILEO E1\E5, BEIDOU B1\B2, SBAS

JAVAD TRIUMPH-2

Δορυφορικό σύστημα GPS L1\L2\L2C, GLONASS L1\L2, SBAS

JAVAD TRIUMPH-LS

Δορυφορικό σύστημα GPS L1\L2\L2C\L5, GLONASS L1\L2, GALILEO E1\E5A, SBAS